Hvordan vi oppnår resultater med møtebooking

Hva er møtebooking?

Møtebooking handler om å kontakte potensielle kunder, kartlegge relevans,
drøfte behov og skape tillit. I Insale jobber vi metodisk for å imøtekomme disse faktorene slik at våre oppdragsgivere opplever suksess med møtebooking.

Våre metoder

Møtebooking er i mange tilfeller bedriftens første kontaktpunkt med en potensiell kunde. Det derfor helt avgjørende at vedkommende som booker møtene vet hva han / hun representerer og ikke minst ser etter.

I Insale jobber vi metodisk for å tilegne oss eierskap til å imøtekomme dette på en profesjonell og god måte. For at vi skal kunne levere gode resultater jobber vi derfor etter en bestemt rekkefølge for å oppnå dette.

Vår metode

1. Forstå oppdragsgiveren

For å lykkes med møtebooking så må vi forstå hvilken rolle  oppdragsgiveren vår spiller i samfunnet og hvilket problem produktet deres løser. 

2. Lære å kjenne kunden

Hvem er den idelle kunden? For å sikre høyest mulig kvalitet på møtene må vi vite hva som kjennetegner en god kunde for dere. Har dere mange gode kunder og klarer ikke helt å skille hvem som er den idelle. Ta gjerne en titt på vår ICP-mal. Ønsker dere å nå ut til nye målgrupper kan malen også være til god hjelp.

3. Kartlegge markedspotensialet

Når vi har nødvendig kunnskap om den idelle kundeprofilen starter kartleggingen av markedet.
Vi bruker flere ulike verktøy for å segmentere oss ned til din målgruppe for å til slutt ende opp med en prospektliste. I dette stadiet har vi fullt fokus på at kundeprofilen skal matche så godt som mulig.

Hvor mange potensielle kunder finnes der ute?

4. Valg av kanaler

Møtebooking skjer ikke nødvendigvis kun via telefon selvom brorparten av aktivitetene skjer der. Vi jobber på flere ulike plattformer for å identifisere beslutningstakere raskest mulig. Produkt og målgruppe er ofte utslagsgivende for hvilke kanaler vi anser som de mest effektive. 

Møtebooking strategi

5. Markedsmateriell

Markedsmateriell blir stadig etterspurt av beslutningstakere. Relevant og godt innhold i markedsmateriell er av stor betydning for førsteinntrykket og bidrar samtidig til å kvalifisere prospektet enda mer. Det er derfor viktig at markedsmateriell harmonerer med måten vi opptrer og uttrykker oss på telefon. Vi er behjelpelig med å sette sammen konsistent og godt markedsmateriell ved behov.

6. Oppbevaring og behandling av informasjon

 For hvert prospekt vi kontakter innhenter vi en rekke opplysninger som kan være av verdi for oppdragsgiveren eller oss videre i prosjektet. Det kan være dårlig timing, bruker et bestemt datasystem osv. Denne informasjonen lagrer vi på en strukturert måte i våre systemer slik at oppdragsgiveren når som helst kan få ut rapporter om arbeidet vi gjør og informasjonen vi innhenter. 

7. Gjennomføring og justering

Når kalenderintegrasjon til kontaktperson hos oppdragsgiveren er på plass er vi klare til starte arbeidet med å booke møter. Vi som alle andre er også nødt til å justere oss underveis for å finne den optimale tilnærmingsmetoden ut til prospektene. I Insale jobber vi stort sett i team på prosjektene for å få størst læringsutbytte og så vi kan bygge hverandre gode.

I starten av prosjektet rapporterer vi løpende utvikling til oppdragsgiver, før det trappes ned til rapportering etter behov.

Trenger du hjelp med hele salgprosessen?

Her kan du lese mer om hvordan vi kan hjelpe deg i resten av salgsprosessen

Kontaktinfo Tobias Tonum

Vil du vite mer om deres muligheter med møtebooking?

Ta kontakt med Tobias på tlf 906 95 825 eller legg igjen kontaktinfo så tar han kontakt.