Hvordan bruke søkemotoroptimalisering for å få bedre synlighet på nett

I denne artikkelen vil vi se nærmere på søkemotoroptimalisering (SEO) og hvorfor dette påvirker en bedrifts synlighet på nett.

Hvorfor begynner 90% av alle søk hos Google? Jo fordi Google har de mest avanserte algoritmene for å kunne indeksere innhold på nettsider, for videre å kunne vurdere relevans knyttet til aktuelle søkeord. Søker du etter en bruktbilforhandler som selger Mazda, vil du ikke at de 10 første treffene du får opp verken er bruktbilforhandler eller selger Mazda. Derfor jobber Googles algoritmer med å forstå innholdet på nettsider for å gi deg de mest relevante treffene først. Denne prosessen kalles indeksering og resultatet av hvor høyt oppe din nettside havner i søkeresultatene avhenger derfor av hvor godt optimalisert nettsiden din er.

Søkemotoroptimalisering handler om å oppfylle en rekke krav knyttet til både det tekniske, men også innholdet på en nettside. Det sies at det perfekte stedet å gjemme et lik er på side to av søkeresultatene i og med at svært få besøker den delen av Google. Derfor bør alltid målet være å ligge blant de ti øverste på førstesiden.

Vi skal nå se litt nærmere på hvordan man jobber med søkemotoroptimalisering. Først steg er bruken av søkeord.

Hva er søkeord?

Søkeord kan kort forklares som stikkord man bruker for å gjøre et søk til et bestemt tema. 
Det søkeordet Google mener er riktig for en side må samsvare med det folk faktisk søker på. Søkeord er det viktigste elementet for søkemotoroptimalisering.  

Hvem er kunden?

Før dere går frem og begynner å optimalisere hjemmesiden deres er det viktig at dere forstår hvem kunden deres er. Hvem er den typiske kunden som kjøper fra dere? Når dere har innsikt i den ideelle kunden vil arbeidet videre være mye lettere og forutsetningene for at de finner dere vil være vesentlig større. For å lese mer om den ideelle kunden kan dere trykke dere inn på denne linken.

Google Auto Fill søkemotoroptimalisering

Hvilke søkeord trenger dere for å øke synligheten på nett?

Det er flere måter å finne ut av dette på. Et godt sted å begynne er en intern analyse. Først og fremst, hva er det dere selger og hvilke ord og uttrykk bruker dere for å beskrive det? Her bør man unngå å bruke avanserte ord eller faguttrykk som mannen-i-gata ikke vil finne naturlig å bruke som søkeord. Så derfor er det viktig at valg av ord og uttrykk sammenfaller med hva målgruppen deres faktisk bruker.

Så hvordan finner man ut hvilke søkeord kunden deres bruker for å finne frem til dere?

Et godt sted å starte når dere skal finne ut hvilke søkeord de bruker, vil være å bruke Google Auto Fill. Start med å skrive inn søkeordene dere tror blir brukt og se hva Google foreslår. Det kan gi dere et godt utgangspunkt for å finne ut av hvilke søkeord som blir brukt, og for videre analyse. Et godt eksempel på det kan være for en bruktbilforhandler. Dersom forhandleren har skapt en sterk posisjon med søkeordet “bruktbilforhandler”, så hjelper det lite hvis potensielle kunder søker på “bruktbil forhandler”. Da mister de mange potensielle kunder til konkurrenter som har fokusert på det søkeordet.

søkemotoroptimalisering Google Trends
Bildet viser et sammenligning resultat av søkeordene "Bruktbilforhandler" og "Bruktbil Forhandler"

Google har flere gode gratis verktøy du kan bruke for å få mer kunnskap om relevante søkeord

  • Google Analytics
  • Google Ads – statistikk
  • Google Search Console
  • Google Trends
  • Keyword Planner

Google Analytics, Google Ads og Google Search Console er gode verktøy for å få innsikt i hvilke søkeord som er blitt brukt av besøkende som har kommet til deres nettside. De to siste brukes for å finne trender på søk og relaterte søkeord.

Long Tail Keywords

Dersom man er i et marked hvor konkurransen på nett er stor kan det være lurt å bruke Long Tail Keywords. Dersom man bruker søkeord som er populære vil det være veldig vanskelig å få god rangering på generiske søkeord og komme høyt oppe i søkeresultatene. For eksempel vil det være vanskelig for en nyoppstartet bruktbilforhandler å få gode resultater dersom de kun bruker søkeordet “Bruktbilforhandler”. Long Tail Keywords er lengre søkeord som dannes ved å kombinere søkeord. For eksempel kan bruktbilforhandleren bruke byen de holder til i og hvis de har et spesielt bilmerke kan de ha med det.

Eksempel: “Bruktbilforhandler Mazda Drammen”, vil gi bedre treff og konkurransen vil være vesentlig mindre.

TIPS:

Når du har funnet søkeordene du ønsker å bruke kan det være lurt å legge de inn i en liste for å få en god oversikt. 
I oversikten kan du legge inn en URL eller tittel ved søkeordet slik at du enkelt kan se hva slags innhold du tenker å produsere. Dette blir da en enkel og strukturert plan for hvilke aktiviteter man tenker å publisere på nettsiden fremover. 

Hvordan vil du bruke søkeordene i søkemotoroptimalisering?

Nå har vi tatt for oss hvordan man kommer frem til hvilke søkeord man vil fokusere på. Nå kan vi gå videre på hjemmesiden og optimalisere den slik at den bli mer synlig på nett. Etter å ha funnet søkeordene dere vil fokusere på vil det være viktig å opprette en side per søkeord. Hvis dere har en side med flere søkeord vil ikke søkemotorer klare å fange opp hva siden handler om og siden vil få en svak rangering. Innholdet på hjemmesiden er svært ofte strukturert ut fra landingssider og/eller produktsider som igjen har støttesider med for eksempel artikler, blogginnlegg, guide, video og lignende. For en bruktbilforhandler kan det være forskjellige informative artikler som for eksempel, “Viktige punkter når man kjøper bruktbil”, “Dette må du passe på” eller lignende.

Struktur og forholdsregler når man skal begynne å produsere innhold:

Essensen er at søkeordene må være plassert naturlig og at teksten har en god flyt når man leser den. Siden bør ikke ha for mye tett tekst da virker tung å lese. Bryt opp teksten med bilder og mellomrom mellom avsnittene. Hvis teksten virker for tung å lese vil besøkende ganske fort forlate siden, noe som vil ha et negativt utfall for søkemotoroptimalisering.

For å imøtekomme Google sine tekniske krav for å kunne bli indeksert er det noen regler man må følge for å få en god rangering.

Tittel

Det enkleste elementet er å ha en tittel som inneholder søkeordet. Tittelen er navnet på selve siden og det er denne overskriften som dukker opp i Google søkeresultatene. Dette er også den klareste indikasjonen for Google hva som kommer videre i teksten.

H1 og H2, Overskrifter og underoverskrifter

I overskriftene og underoverskriftene er det nødvendig å ha søkeordene der det passer naturlig. H1 er bestemt som overskrift og H2 er bestemt som underoverskrift i kildekodene. Hold de så relevant som mulig slik at Google ser hvordan siden er strukturert og hva hvert avsnitt inneholder.

Innledning og struktur

Gjør det så tydelig som mulig hva teksten vil handle om. Når besøkende besøker siden deres vil de gjøre et kjapt “søk” over siden for å sjekke om innholdet er relevant i forhold til det behovet de søker å få dekket. Hvis det ikke kommer tydelig nok frem i starten av teksten vil besøkende forlate siden igjen relativt kjapt.

Meta-tekst

Dette er tekst som vises i beskrivelsen på Google søkeresultatene. Den påvirker ikke direkte søkemotoroptimaliseringen, men dersom denne beskrivelsen er god vil dere ha en større sannsynlighet for at folk vil trykke seg inn. Denne teksten ligger i kodingen til hjemmesiden.
Under ser du et eksempel på hva og hvordan meta-teksten ser ut. 

Meta-beskrivelse søkemotoroptimalisering

URL struktur

Url lenken bør inneholde søkeordet for at både Google og potensielle kunder helt enkelt skal kunne se hva siden vil inneholde. Som en hovedregel bør man ikke endre URL på en eksisterende side, i hvert fall ikke hvis den har litt trafikk. Google vil oppfatte endring i URL som en ny side og den gamle siden som slettet. Da kan verdifull trafikk fra den gamle siden bli borte. Legg derfor en god plan for hvordan det da skal gjøres. Eventuelt legg til en viderekobling på den gamle linken. Bildet under ser du et eksempel på en endret URL lenke i forhold til bildet over. 

URL lenke søkemotoroptimalisering

Alternativ bildetekst

Alternativ bildetekst er en beskrivelse av bildet. I og med at google ikke kan se bilder er det viktig at man har en god beskrivelse av bildet slik at Google skjønner hva det er. Det hjelper også for svaksynte som ikke kan se bildet. Hvis man har søkeordet sitt i bildeteksten vil det også være en sannsynlighet for at bildet kan dukke opp i Google Bildesøk. Det er spesielt nyttig for de som selger produkter som man gjerne vil se mer av før man kjøper og kan bli henvist til siden gjennom bildet.

Google Min Bedrift

Google lar deg oppføre bedriften din på Google. Dette blir en type bedriftsprofil som viser informasjon om bedriften din. Denne kan du ta eierskap til hvis Google har opprettet en for deg og du kan legge inn viktig informasjon. Der kan man også svare på anmeldelser som kommer inn, de kan få veibeskrivelse til lokalene samt åpningstider, telefonnummer og dere kan fremme arrangementer og nyheter. I tillegg kan man legge ut bilder på profilen. Dette gjør at man skiller seg ut, spesielt i lokalmiljøer. I tillegg er den helt gratis å bruke.

Hva nå?

Nå har vi tatt for oss søkemotoroptimalisering og sett på forutsetningene for å få nettsiden indeksert slik at din bedrift kan få en tilfredsstillende rangering i søkeresultatene. Neste steg som muligens er enda viktigere er å jobbe med innholdet for å tiltrekke og beholde trafikk på nettsiden. Google ser nemlig også på grad av trafikk og fluktfrekvens når de vurderer relevans av nettsiden. Derfor er det superviktig at innholdet skaper interesse hos de som besøker nettsiden og motiveres til å interagere med flere områder av den. Søkemotoroptimalisering er noe som kontinuerlig må vedlikeholdes. Selv om du får en god rangering så vil ikke det sikre deg mot at konkurrenter stjeler plassen din. 

Kontaktbilde Stefan Fagerli Antonsen

Skrevet av Stefan F. Antonsen | Digital Markedsfører i Insale

T: 973 20 634
E: stefan@insale.no

Ønsker du å laste ned artikkelen?